pages

Политика за поверителност

/според последните промени в регламента за личните данни – GDPR/

От 25 Май 2018 година влиза в сила нов регламент за защита на личните данни - (ЕС) 2016/679 (GDPR). Този регламент цели да установи единна рамка за регулиране на събирането, обработката и администрирането на лични данни за физически лица от Европейския съюз.  

Поверителността на личните Ви данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас. 

Въведение:

Извършвайки дейността си, “ФЕМ-БМ” ЕООД, ЕИК 205540586, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив, ул. „Галилей“ №16, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Електронен магазин MYFAMILYSHOP ( www.myfamilyshop.net ) се притежава от “ФЕМ-БМ“ ООД  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Онлайн магазинът MYFAMILYSHOP не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Какво са лични данни? 

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като имена, възраст, дата на раждане, телефон, електронен адрес и други).

Основание за събиране и обработване на лични данни: 

Електронен магазин MYFAMILYSHOP събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършване на основна дейност – търговия на детски стоки и тяхната доставка до посочения от потребителя адрес. Данните Ви служат за

управление на профила Ви, направен във електронния магазин и покупките, които бихте направили. Също така могат да бъдат използвани за статистически цели, както и маркетинг дейности на MYFAMILYSHOP. 

Какви лични данни са необходими да събираме и обработваме

- При регистриране на Профил в нашия уеб сайт, закупуване на стоки, сключване на договор – имената Ви, електронния Ви адрес, адрес за доставка на поръчаните продукти и телефонен номер. Целта на регистрацията е проследяване статуса на направени поръчки, движение на поръчания продукт/и, информация за завършена поръчка. 

- При издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането, вид продукт, дата на покупката.

- При онлайн проучвания или други маркетинг дейности според начина, по който сте избрали да Ви информираме – името Ви, електронния адрес, телефонен номер.

Електронен магазин MYFAMILYSHOP обработва личните Ви данни за следните цели и основания: 

Обработката и съхранението на Вашите индивидуализиращи данни (имена, електронна поща, град, държава и телефон) се осъществява с цел: 

- Регистрация на потребител/ Създаване на профил – IP адреса се събира на основание – Осъществяване на легитимните интереси на администратора.

- Осъществяване на контакт с потребителя и изпращане на закупената от него стока.

Основание за обработка на личните Ви данни - с приемането на Общите условия и направената регистрация на уеб сайта за покупката на стока, между електронен магазин MYFAMILYSHOP и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.     

- Издаване на фактури за направената от Вас покупка в електронния магазин на основание законовото ни задължение за това. Ако желаете да бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. 

-Маркетинг дейности на основание дадено съгласие. Личната информация, която събираме и съхраняваме ни помага да подобрим услугите, съдържанието и рекламите ни. Това ни позволява също и да Ви информираме за най-новите ни предложения и събития. В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като направите нужната актуализация на профила Ви на нашата интернет страница. 

Възможно е през определени периоди да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме важни съобщения и известия, свързани с промени в правилата, условията и различните ни политики. 

-При участие в промоции, игри и конкурси, е възможно да използваме Вашите данни, за да администрираме тези програми. 

Социални мрежи

Достъпът до социални мрежи като Facebook, Google +, Twitter, YouTube и други изисква отделна регистрация и приемане на техните Общи условия. Електронен магазин MYFAMILYSHOP не носи отговорност за личните Ви данни при приемане на тези Общи условия. Моля да се запознаете добре с Общите условия на тези сайтове.  


Разкриване на Вашите лични данни

-За извършване на доставка на закупения от Вас продукт/и – електронен магазин MYFAMILYSHOPдава нужната информация на куриерската фирма, която обработва Вашите данни като администратор за целите на доставка. 

-За случаите, в които електронен магазин MYFAMILYSHOP споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на MYFAMILYSHOP, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

-Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в/ или извън Вашата страна на местоживеене – електронен магазин MYFAMILYSHOP да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Електронен магазин MYFAMILYSHOP Не събира и Не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- Разкриват расов или етнически произход

- Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.

- Генетични и Биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

- Електронен магазин MYFAMILYSHOP не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Зашита на личните данни 

Срок на съхранение на лични данни

Ще съхраняваме личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по силата на приложимото законодателство не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Вашите права относно личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Ако не желаете Всички или част от Вашите лични данни да  продължат да бъдат обработвани от Електронен магазин MYFAMILYSHOP за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си чрез попълване на формата във вашия профил или чрез искане в свободен текст.

С оттеглянето на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържането на регистрацията Ви за пазаруване, Вашият акаунт ще бъде неактивен.

Право на достъп

Вие имате право по всяко време да изискате и получите от Електронен магазин MYFAMILYSHOP потвърждение дали се обработват лични данни свързани с вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

Електронен магазин MYFAMILYSHOP Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Електронен магазин MYFAMILYSHOPа си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие имате възможност да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уеб сайта или с отправяне на искане до Електронен магазин MYFAMILYSHOP.

Право на изтриване ( "Да бъдеш забравен")

Вие имате право да поискате от Електронен магазин MYFAMILYSHOP изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние от своя страна имаме задължението да ги изтрием, без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.

- Вие възразите срещу обработването на личните Ви данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.

- Личните данни са били обработвани не законосъобразно.

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или на държава членка, което се прилага спрямо Електронен магазин MYFAMILYSHOP.

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Електронен магазин MYFAMILYSHOP не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.

- За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на специални правомощия, които са му предоставени.

- По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.

- За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели.

- За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Електронен магазин MYFAMILYSHOP не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Електронен магазин MYFAMILYSHOP да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

- Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Електронен магазин MYFAMILYSHOP да провери точността на личните данни.

- Обработването е неправомерно, Но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.

Електронен магазин MYFAMILYSHOP не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването на услугите на Електронен магазин MYFAMILYSHOP директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Електронен магазин MYFAMILYSHOP директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Електронен магазин MYFAMILYSHOP да ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Електронен магазин MYFAMILYSHOP може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Електронен магазин MYFAMILYSHOP, които се отнасят до Вас включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Електронен магазин MYFAMILYSHOP установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Електронен магазин MYFAMILYSHOP не е длъжен да Ви уведомява ако:

- Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.

- Е взел в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

-Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

За извършване на доставка на посочен адрес Електронен магазин MYFAMILYSHOP подава необходимата информация на куриера за доставка, който обработва Вашите данни като администратор за целите на доставката.

Администратора не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Електронен магазин MYFAMILYSHOP, свържете се с нас на посочените в уеб сайта контакти. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

Други разпоредби

В случай на нарушение на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни както следва:

Наименование : Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление : гр.София 1592, бул"Проф. Цветан Лазаров" 2

Данни за кореспонденция: гр.София 1592, бул"Проф. Цветан Лазаров" 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Електронен магазин MYFAMILYSHOP осъществява дейността си в съответствие със Закона на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, относно защитата на лични данни, които персонализират и / или идентифицират граждани на Европейския съюз.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни, чрез формите приложени към настоящата информация. Разбира се тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.